082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Вътрешни и международни връзки

Нови професионални контакти и ДОСТЪП ДО ЕКСПЕРТИ

Качествено образование и опит в едно!

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ https://preschool-ruse.eu/

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-РУСЕ е подготвителна институция в системата на народната просвета и частното образование, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.
Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка,като работим по авторски учебни програми които ще осигурят готовност на децата за училище.
Нашите специалисти се грижат за усвояването и формирането на общочовешки и национални ценности на децата, развиваме индивидуалността и стимулираме творческите заложби, духовно, физическо и социално развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст.
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- РУСЕ осъществява интеркултурно образование, стимулира толерантността и сътрудничество, уважение и приемане на културни национални ценности.

Детски Образователен Център http://www.docruse.org/

Нашият фокус са децата, а те, с каквото и да се занимават, са си деца – понякога шумни, понякога разсеяни и немирни, но всяко едно е много специално и значимо. И има прости на пръв поглед, но според нас важни принципи, когато общуваме с тях… Затова създадохме един РАЗЛИЧЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, в който

  • децата НЕ учат над учебниците от сутрин до вечер !
  • децата учат радвайки се на детството, развивайки социална ангажираност и емоционален комфорт !
  • правилата и ценностите са на почит!
  • децата се обучават да развиват силните си страни и да бъдат успешни не само с учението !
  • децата са обичани, щастливи, здрави, образовани, толерантни, самостоятелни !

Институт за продължаващо професионално обучение и новаторство – https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1417450514980477

Устойчиво развитие Русе – https://www.facebook.com/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-464781063907417/?ref=pages_you_manage

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – https://www.vfu.bg/

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 5000 студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми.