082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Частен Професионален Колеж по социални дейности и сигурност е създаден през 2009 година.  

Вече 11 години един от първите частни колежи в България следва мисията си да бъде социално отговорен субект на гражданското общество, ориентиран към колежаните и тяхната професионална реализация. По време на обучението си те имат възможност да участват в различни програми за колежански обмен, учебни практики, стажове и тренинги. Преподаватели и студенти участват в проектите по програмите „Еразмус“ и други изследователски и образователни програми на Европейския съюз. Ние вярваме, че опитът, придобит при участието в нашите програми, е безценното предимство на нашите възпитаници при тяхната професионална реализация.

Частен Професионален Колеж се утвърждава като университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за оценка в дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на колежаните. Всичко това го откроява като образователна марка, спечелила доверието на своите възпитаници..

Ние се стремим и можем да Ви предолжим

● сформиран висококвалифициран и мотивиран преподавателски екип;

● индивидуален подход към всеки колежанин;

● кариерно развитие по време на обучението;

● постоянно усъвършенстване на учебните програми;

● съвременно оборудвана материална база.