082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Частният професионален колеж по социални дейности и сигурност е лицензиран със заповед № РД 14-41 от 26.05.2009 г. на министъра на МОН и осъществява първия си прием за учебната 2009-2010 г.
През юли 2013 г. успешно се дипломира четвъртият випуск колежани, сред които и по специалността Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия, професия гувернантка.
Завършилите получават свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН за ІV степен на професионална квалификация и EUROPASS сертификат, което им дава възможност да работят и в страните членки на Европейския съюз.