082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Мисията на Частния професионален колеж по социални дейности и сигурност в Русе е да даде възможност на желаещите да продължат личното си професионално развитие, като придобият нови умения за кариерна мобилност и квалификация, за да се реализират като професионалисти в такива обществено значими сфери като социалната, охранителната и предприемачеството.
Мисията на колежа е и да създава и усъвършенства устойчива образователна среда, гарантираща съвременен учебен процес и пълноценно развитие на всеки колежанин.
Осъществяването на мисията е възможно само при устойчиво и автономно развитие, основано на целите
● сформиран висококвалифициран и мотивиран преподавателски екип;
● индивидуален подход към всеки колежанин;
● кариерно развитие по време на обучението;
● постоянно усъвършенстване на учебните програми;
● съвременно оборудвана материална база.
Мисията се осъществява от екип от съмишленици – административното ръководство, преподавателите и колежаните, хората, без които Частният професионален колеж по социални дейности и сигурност – Русе, не би могъл да съществува.