082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Годишната такса за обучение може да се внася еднократно в началото на първия семестър на учебната година или разсрочено.
І. Семестриални такси
1. За специалност Организация на охранителната дейност
– редовно обучение – 670 лв.
– задочно обучение – 470 лв.
2. За специалността Предприемачество и мениджмънт
– редовно обучение – 650 лв.
– задочно обучение – 450 лв.
3. За специалността Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия
– редовно обучение – 630 лв.
– задочно обучение – 440 лв.
ІІ. Годишни такси – при еднократно плащане на годишната такса в началото на първия семестър отстъпката е 7%.
ІІІ. Такса за подаване на документи – 36 лв.
ІV. Такса за явяване на тест – 14 лв.


ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

● За задочна форма – 400 лв. на модул.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ДРУГО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

За задочна форма – 460 лв. на модул.