082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Услуги, предлагани от Кариерния център

▪ Подпомагане процеса на подбор.
▪ Прием, селектиране и обработване на документи по предварително зададени от работодателя критерии.
▪ Подготовка на колежаните за кандидатстване за работа и стаж.
▪ Популяризиране на колежанските стажове и мотивиране на колежаните за участието им в тях.
▪ Канализиран и бърз достъп до информация.
▪ Организиране на фирмени представяния и семинари.
▪ Обратна връзка.
▪ Професионално ориентиране и практически офис умения на колежаните.