082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Кариерен център

Какво е Кариерен център?

Кариерният център е неизменна част от съвременното образование и е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и колежаните. Кариерният център партнира на работодателите, като им помага в подбора на колежаните за стажантски позиции и работни места и по този начин играе съществена роля в професионалното ориентиране и професионалната подготовка на учещите.

Защо е необходим Кариерният център?

Кариерният център е необходим, защото
● свързва колежаните и работодателите;
● чрез предлаганите от него услуги колежанинът търси стаж и/или работа;
● обвързва теоретичните знания с практически умения;
● създава и усъвършенства уменията за разрешаване на проблеми;
● ориентира професионално;
● създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области на теорията и практиката.

Какво се получава от Кариерния център?

Кариерният център предоставя:
● информация за свободните стажантски и работни позиции;
● информация за конкретни работодатели;
● кариерно ориентиране;
● информация за позицията, за която кандидатстваме;
● информация какви знания и умения са необходими, за да се справим с предизвикателството на конкретната позиция;
● информация с какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи на кариерно развитие;
● обучение и стратегии за търсене на стаж и работа;
● помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция;
● подготовка за цялостния процес на подбор;
● информация как протича интервюто за работа;
● информация какво очаква работодателят;
● информация как да се държим по време на интервю;
● информация какво да правим след интервюто;
● възможност за участие във фирмени представяния и семинари;
● възможност за придобиване на практически офис умения.

Как се ползват услугите на Кариерния център?

Посетете Кариерния център на Колежа и се обърнете за съдействие към специалистите по кариерно ориентиране.

Услугите, предлагани от Кариерния център са безплатни за всички колежани!