082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Колежанският Учебен отдел е единен център за административно обслужване на колежани и преподаватели, образователен маркетинг, кандидатколежански прием, планиране и контрол върху учебния процес, натрупване, съхранение и анализ на обратната информация, дипломиране на колежани.

 

Административен директор:

Преслава Димитрова

Тел: 082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647

email: pcollegerousse@gmail.com