082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Частният професионален колеж по социални дейности и сигурност в Русе е лицензиран със заповед № РД 14-41 от 26.05.2009 г. на министъра на МОН и организира обучение по специалностите Организация на охранителната дейност (професия охранител), Предприемачество и мениджмънт (професия фирмен мениджър) и Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия (професия гувернантка). Специалностите са лицензирани за ІV степен на професионална квалификация.

В колежа се приемат лица, завършили средно или висше образование, без приемен изпит и с конкурс по документи.