082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Колежанският Учебен отдел е единен център за административно обслужване на колежани и преподаватели, образователен маркетинг, кандидатколежански прием, планиране и контрол върху учебния процес, натрупване, съхранение и анализ на обратната информация, дипломиране на колежани.

1.Подаване на заявления за:

 • – разсрочено плащане на семестриална такса
 • – намаление на семестриална такса
 • – отлагане на изпит/изпитна сесия по уважителни причини
 • – прекъсване на обучението
 • – възстановяване на обучението
 • – преместване в друга форма на обучение
 • – преместване в друга специалност
 • – преместване в друг колеж
 • – напускане на колежа
 • – други

2.Издаване на документи:

 • – индивидуални изпитни протоколи
 • – уверения
 • – справки
 • – други персонални справки и документи.

Административен директор:

Преслава Димитрова

Тел: 082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647

Преглед на страницата

email: pcollegerousse@gmail.com

Работно време с колежани:

От понеделник до петък – от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 18:00 ч.

Събота и неделя – почивни дни