082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Втори специалности

По време на обучението си всеки колежанин може да завърши втора специалност за ІІІ степен на професионална квалификация към Центъра за професионално обучение на Колежа.

Ако се избере втора специалност от направленията на съответната първа специалност, обучението е в продължение на един модул, като се изучават само учебните предмети, невключени в първата специалност.
При избор на втора специалност от направления на друга първа специалност, обучението е в три модула в продължение на една учебна година.

Всеки колежанин може да изучава повече от една втора специалност, като за всяка от тях придобива професия със съответната степен на професионална квалификация.

Завършилите втора специалност получават свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация и Europass сертификат.
Вторите специалности с лиценз на НАПОО, които предлагаме, са:

За специалността Организация на охранителната дейност по направление охрана:
● Банкова охрана и инкасова дейност
● Физическа охрана на обекти
● Лична охрана
За специалността Предприемачество и мениджмънт по направленията
1. Икономика:
● Оперативно счетоводство
● Икономика и мениджмънт
● Търговия
● Търговия на едро и дребно
● Индустрия
● Земеделско стопанство
● Маркетингови проучвания
● Брокер на недвижими имоти
2. Финанси
● Банково дело
● Застрахователно и осигурително дело
3. Стопанско управление и администрация
● Бизнес администрация
● Офис секретар
● Текстообработка
● Организация на туризма и свободното време

За специалността Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия по направление социални дейности
● Социална работа с деца и семейства в риск
● Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
● Социален асистент за деца
● Социален асистент за възрастни

Професионално направелние „Зравни грижи“

●Здравни грижи
● Здравен асистент
● Парамедик