082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Изисквания към кандидат-колежаните

● Да са навършили 16 години.
● Да са завършили висше или средно образование или да го завършват в годината на кандидатстване.
● Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са образувани срещу тях предварително производство, бързо производство или дознание за извършено умишлено престъпление от общ характер.
● Да са физически годни да упражняват съответната професия.
● Да не страдат от психически заболявания и да не се водят на отчет в психодиспансер.
● Да не са употребявали и да не употребяват наркотични вещества.