082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Форма и срок на обучение

ФОРМА И СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВА СПЕЦИАЛНОСТ
● Форма на обучение – редовна и задочна
● Срок на обучение – две учебни години

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ
Срокът на обучение е в три модула и е в зависимост от формата на обучение.

Колежаните, записали втора специалност от направленията на първата специалност, изучават втората специалност един модул.
При изучаването на професиите като втори специалности при тези условия отстъпката от годишната такса за обучение е 65%.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ
● Задочна
● Дистанционна