082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com

Функция на Кариерния център

Като неизменна част от съвременното образование, Кариерният център осъществява пряка връзка между бизнеса, академичните среди и колежаните. Кариерният център партнира на работодателите в подбора им на колежани за стажантски позиции и работни места и това е неговият съществен принос в професионалното ориентиране и професионалната подготовка на учещите.

Предимства при работа с колежански Кариерен център

• Възможност за ефективен подбор на успешни бъдещи кадри;
• Намаляване разходите за подбор и обучение на персонала;
• Възможност за навлизането на съвременни бизнес практики и знания в програмите за професионално обучение;
• Ефективен медиатор между бизнеса и колежа.