082/ 520 056, 0882/ 885 589, 700 647
pcollegerousse@gmail.com
Венета Притоманова

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност – Математика и физика;
Стопанска Академия – гр. Свищов, специалност – Социален мениджмънт;
РУ „Ангел Кънчев“, специалност – Информатика и информационни технологии;
Образователна степен: Магистър
Квалификационен курс- Работа с деца със СОП
Придобита квалификация: Международен сертификат на ФИЦЕ България

Любов Лукарева

Образование: РУ „Ангел Кънчев“, специалност – Вакуумни технологии;
придобита квалификация: инженер;
РУ „Ангел Кънчев“, специалност- Психология;
РУ „Ангел Кънчев“, специалност- Кариерно развитие
Образователна степен: Магистър

Татяна Георгиева

Образование: РУ „Ангел Кънчев“, специалност- Учител по биология и информатика; РУ „Ангел Кънчев“, специалност – Социален педагог, експерт социални дейности;

Образователна степен: Магистър

Квалификационен курс– Социална работа с деца и семейства в риск

Татяна Чокоева

Образование: СА “ Д. А Ценов” – гр. Свищов, специалност- Счетоводство и контрол; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност- Икономика, управление, право, публична администрация

Образователна степен: Магистър

Мая Христова

Образование: Икономически институт – гр. Варна, специалност Икономика и управление на строителството; РУ „Ангел Кънчев“, специалност педагог, детски и начален учител
Втора специалност Учител по икономика
Образователна степен – магистър

Преслава Димитрова

Образование: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, специалност- Икономика, Счетоводство и контрол;
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност – Публична администрация

Професионална квалификация:
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Регионалистика и европейска интеграция; Управление на проекти;
Дисертационен труд –
Развитие на социалната работа в България чрез системите на  продължаващо професионално обучение,
НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново

Образователна степен: Доктор